मंगलवार , पौष   ८ , २०७१
welcome

कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (यस पछि "मन्त्रालय" भनिएको) कानूनी राज्यको अवधारणा अनुरुप नेपाल कानूनको तर्जुमा, मौजुदा कानूनहरुमा समसामयिक संशोधन लगायत न्याय प्रशासनसँग...